vertingas

vertingas
verti̇̀ngas, verti̇̀nga bdv. Verti̇̀ngas kūrinỹs.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • vertingas — vertìngas, a adj. (1) Rtr, NdŽ, KŽ; N, L, Š 1. PolŽ1301 turintis didelę vertę, brangus: Daiktas, turįs vertę, yra vertìngas FT. Argi ne vertingèsnės šitos (austinės) staltės už pirktines? Pv. Kiti man sakė, kad tai labai vertìnga knyga Plšk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vertingas krovinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Krovinys, kuris gali būti vertingas vėlesniame karo etape. atitikmenys: angl. valuable cargo pranc. cargaison de valeur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cargaison de valeur — vertingas krovinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Krovinys, kuris gali būti vertingas vėlesniame karo etape. atitikmenys: angl. valuable cargo pranc. cargaison de valeur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • valuable cargo — vertingas krovinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Krovinys, kuris gali būti vertingas vėlesniame karo etape. atitikmenys: angl. valuable cargo pranc. cargaison de valeur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • branguolis — branguõlis, ė smob. (2) 1. mielas, malonus, gerbiamas asmuo: Mano branguõlis, mano gražuolis! Rdm. Tai šita mano branguolùkė (sakoma malonėjant) Rdm. Kad tu žinotum, branguolė̃li, kaip aš gyvenu, kaip aš vargelį vargstu Grl. Oi tai dovanoki,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dastainas — ×dastainas, a (l. dostojny) adj. vertingas, garbės vertas: Tas atpent teisiai dastainas esti Mž27. dastainai adv.: Nedastainai stalop prižengs Mž374 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dovana — dovanà sf. (3a) K, dovana (1) Dk 1. SD39, R, K dovanotas daiktas: Plonas drobaites aš raižau: bus duoti broliams dovanos J.Jabl. Bet Kastytį, kaip matyti, marių dovanos vilioja Mair. Mokytojas davė dovanų gražią knygelę Dkš. Ką tau dovanų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • durpės — dùrpės (vok. dial. turf) sf. pl. (1) Rm, Pšš susigulėjusios ir apanglėjusios pelkių augalų liekanos: Labai vertingas kraikas yra geros durpės rš. Durpes galima paversti vertinga trąša rš. Samaninės, kastinės, mintinės dùrpės Kt. Šįmet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gadningas — ×gadnìngas, a adj. (1) K šaunus, tinkamas, naudingas, vertingas: Jis ant savo sunkaus, ak labai sunkaus pavadinimo (pašaukimo) juo gadningesnis pastotų Ns1857,6 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geras — 1 gẽras, à (nom. pl. gerì, gẽrūs) adj. (4) 1. meilus, malonus; gailestingas; nepiktas: Mano tėvas labai gẽras, retai pyksta Rg. Gẽras mano brolis, pavėžino rogėm Ldvn. Mamutė būtum gerà, kad šabalbonų pamerktum rytojui Pc. Nebijok, nekąs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”